Genfog

Fidelik, çiçek seraları ve ürün seralarında; canlıların ideal yaşam ortamları çok sıcak veya çok soğuk, aşırı nem veya düşük nem durumlarında bozulmaktadır. Seralarda özellikle yaz sıcaklıklarında ürünler için sağlıklı yetiştirme ortamı sağlanamamaktadır. Bitkilerin yetişmesi esnasında yaşanan yoğun sıcaklar, büyümeyi yavaşlatmakta, buna ilaveten sera içerisinde çalışma şartları gittikçe zorlaştığından çalışanlar tarafından ürünlerin takibi ve bakımı işlemleri de olumsuz yönde etkilenmektedir.

Genfog sistemi ile sisleme nozülünden püskütrlüten su zerreciklerinin havanın ısısını alarak buharlaşması sonucu; 15 C’ye kadar ısı düşmesi sağlanabilmektedir.

İstenilen nem değerlerine göre havanın nemi %95’lere kadar çıkarılabilmekte veya nemli hava dışarı atılarak ortamın serinletilmesi sürdürülebilmektedir. Düşen sıcaklıkla birlikte, çalışma ortamı ve bitkinin yetişmesi için daha uygun şartlar oluşturulduğundan fire oranı azalmakta ve verimlilik artmaktadır.