Genfog

Araştırmalar göstermektedir ki.i soğuk hava depolarında ürünlerin korunması için kontrollü soğutma yapılması gerekmektedir. Ancak soğutmanın ürünlerde nem kaybından dolayı kilo kayıplarına neden olduğu da bir gerçektir. Soğuk oda evaparatörü üzerinden sirküle edilen hava, soğutucu lameller arasından geçerken bünyesindeki nemi evaparatör yüzeylerinde bırakmaktadır. Bu durum da evaparatörün kısa sürede karlanmasına sebep olmaktadır. Ürünün direkt olarak nem(ağırlık) kaybına sebep olan bu işlemi durdurmanın tek yolu oda içerisine kontrollü bir şekilde nemin kazandırılmasıdır.

Soğuk Hava Deposu

Ayrıca soğuk odalar henüz rejime girmediği (artı derecelerde) ve ürünlerin giriş ve çıkışının fazla seviyede olduğu sezon başlangıcında, oda tamamen dolup rejime girinceye kadar nemlendirme çok önemlidir. Bu dönemde, eğer soğuk odadaki istenilen nem oranı korunamazsa, ortam, ürünlerden nemi almaya başlayacaktır ki bu da ürünlerde ciddi kilo kayıplarına neden olacaktır. Nem eksikliğinden kaynaklanan bütün bu problemleri önlemek için kontrollü nemlendirme yapılması gerekmektedir. Bu aşamada, GENFOG Nemlendirme Sistemleri devreye girmesi gerekmektedir. Özel nozullar üzerinden yüksek basınçta püskürtülerek, ortama çok küçük zerrecikler halinde verilecektir. Sonuç olarak, oda içerisi istenilen % 90 – 95 nispi nem oranlarında kontrol altında tutulacaktır.