GENCOOLING

Soğutma Sistemleri

Araştırmalar göstermektedir ki; soğuk hava depolarında ürünlerin korunması için kontrollü soğutma yapılması gerekmektedir. Ancak soğutmanın ürünlerde nem kaybından dolayı kilo kayıplarına neden olduğu da bir gerçektir. Soğuk oda evaparatörü üzerinden sirküle edilen hava, soğutucu lameller arasından geçerken bünyesindeki nemi evaparatör yüzeylerinde bırakmaktadır. Bu durum da evaparatörün kısa sürede karlanmasına sebep olmaktadır. Ürünün direkt olarak nem (ağırlık) kaybına sebep olan bu işlemi durdurmanın tek yolu oda içerisine kontrollü bir şekilde nemin kazandırılmasıdır.

Ayrıca soğuk odalar henüz rejime girmediği (artı derecelerde) ve ürünlerin giriş ve çıkışının fazla seviyede olduğu sezon başlangıcında, oda tamamen dolup rejime girinceye kadar nemlendirme çok önemlidir. Bu dönemde, eğer soğuk odadaki istenilen nem oranı korunamazsa, ortam, ürünlerden nemi almaya başlayacaktır ki bu da ürünlerde ciddi kilo kayıplarına neden olacaktır. Nem eksikliğinden kaynaklanan bütün bu problemleri önlemek için kontrollü nemlendirme yapılması gerekmektedir. Bu aşamada, GENFOG Nemlendirme Sistemleri devreye girmesi gerekmektedir. Özel nozullar üzerinden yüksek basınçta püskürtülerek, ortama çok küçük zerrecikler halinde verilecektir. Sonuç olarak, oda içerisi istenilen % 90 – 95 nispi nem oranlarında kontrol altında tutulacaktır.

İKLİM PROBLEMLERİ

Aşırı ısınmaya bağlı problemler

 • Üretimin sistemik olarak kapanması
 • Yanık tomurcuk gelişimi
 • Yanık yapraklar ve gövdeler
 • Mahsul oluşmaması
 • Hasarlı meyve
 • Meyvenin renklenmesi
 • Küçük meyve hasadı

ÜRETİCİLERİN YAŞADIKLARI PROBLEMLER

Nemin çok az olmasına bağlı problemler

 • Aşırı terleme, sistemik kapanma
 • Yanık ürün yetişmesi.

Nemin çok fazla olmasına bağlı problemler

 • Mantar ve küf oluşumu
 • Yetersiz terleme.

Soğutmanın en temel parçası olan Evaporatif pedler su sirkülasyonu sağlanarak sürekli olarak ıslak tutulur. Sıcak ve kuru hava bir fan vasıtasıyla ıslak pedin içinden geçer. Bu geçiş sırasında hava ile su arasında ısı transferi olur. Serin ve nemli hava soğutulmak istenen ortama verilir.

İDEAL İKLİM

 • Bitkiler; eğer ideal iklim koşullarında yetiştirilirse, tüketicilerin taleplerini karşılayacak ürün üretebilirler.

Bitkiler İçin İdeal İklim nedir?

 • 12 ile 27 derece arasında sıcaklık
 • Yüzde 60 ile 80 oranında bağıl nem
 • 350 ppm civarında ya da daha yüksek oranda Karbondioksit (CO2) yoğunlaşması

İKLİMLENDİRME SİSTEMİNİN FAYDALARI

 • Ürün sağlığını geliştirir ve ürünleri sağlamlaştırır.
 • Yüksek büyüme oranı
 • Her m² de yüzde 7 daha fazla ürün yetişir.
 • Bitki küf ve mantar oluşumunu azaltır.
 • Küf ve mantar
 • Dayanıklı ve uzun gövdeler, daha iri
 • yapraklar ve daha iri filizler.
 • Yüksek kaliteli ürün oluşur, böylece yüksek fiyata ve kolayca satılabilir.

SICAKLIK

İdeal şartlardaki Seralar

• İdeal ısı ortamında dahi, seralarda yapılan ürün yetiştiriciliği birçok avantaj sunar. Bunlar;

 • Yağmur, dolu ve rüzgâr gibi doğa olaylarından koruma.
 • Haşerelerden ve diğer zararlılardan koruma.
 • Hastalıkları daha iyi kontrol edebilme.
 • Soğuk aylarda, yüksek sıcaklık.

Seralardaki ısıyı etkileyen faktörler;

 • Sera dışındaki sıcaklık
 • Güneşten alınan radyasyon

HAVA AKIŞININ SERA İKLİMİNE ETKİSİ

• Doğal hava şartlarına uygun ürün yetiştirme zorunluluğu Seralar sayesinde ortadan kalkmıştır

Şartlandırılmış hava akımı;

 • Daha yüksek gün ısısına,
 • Özellikle geceleri daha yüksek bağıl nem oranına
 • Sınırlı Karbondioksite CO2 neden olur.

SICAKLIK KONTROLÜ HAVALANDIRMA + SOĞUTMA

• Eğer dışarıdaki hava sıcaklığı içerideki istenilen sıcaklıktan fazla ise içerdeki havanın serayı havalandırarak soğutulmasına ihtiyaç vardır.

Soğutma Kapasitesinin belirlenmesinde en önemli faktörler;

 • Dış bağıl nem
 • Soğutma etkinliği
 • Karbondioksit ‘in artma miktarı bitkinin büyüme hızı ile bağlantılı fotosenteze bağlıdır.
 • Yapraklardan geçen Hava hızı 0.25 ile 0.75m/s olduğunda karbondioksit yükselme miktarı optimal olur.
 • Eğer yapraklardan geçen havanın hızı 1m/s den yüksek ise karbondioksit yükselmesi bitkiyi olumsuz etkilemeye başlar.
 • Serada, saat başı hava değişimleri 60 dan fazla olduğu zaman; yapraklardan geçen hava 0.75m/s den daha yüksek olmaya başlar.
 • Eğer içerde hiç hava akımı ya da karbondioksit artması yoksa bitki gün içerisinde kolayca ölebilir.